הטכנולוגיה שפיתחה IPnP מתאפיינת בגישה מודולארית המאפשרת הוספת אתרים ואמצעים במהירות על התשתית הקיימת. המערכת מספקת ייצוג מידע רלבנטי בריבוד בהתאם למאפייני המשתמש.

IPnP מיישמת בהצלחה מודל עסקי של מיקור חוץ לכל ההיבטים המקצועיים של תשתיות מידע ותקשורת במערכות שליטה ובקרה.

הקטנת פחת מים

בישובים רבים ניתן להוריד את הפחת בצורה משמעותית ע"י ביצוע מאזנים וניתוח פרופילי תפוקות וצריכה בזמן אמיתי. בישוב המשרת כחמישים אלף תושבים ומשלם בעבור המים כמיליון שקלים לחודש, הורדת הפחת מסתכמת במאות אלפי שקלים לשנה.

הוזלה בעלויות המים

בפרויקטים שונים מתקבל חסכון של כ 25% מעלות המים על ידי ניצול אופטימאלי של מקורות מים עצמיים. המערכת מבצעת ניתוח אופייני צריכה ומשווה אותם לנתוני שאיבה עצמית ואספקה מ"מקורות".    

חסכון בחשבון החשמל

 משטר הפעלה חכם של משאבות ונפחי אגירה תוך ניצול תעריפי תעו"ז מאפשר חיסכון של כ- 20% מעלות החשמל.

הקטנת הבלאי

גילוי מוקדם של מצבי כשל חוסך עד מאות אלפי שקלים הנדרשים לרכישת משאבות חדשות. המערכת מספקת למהנדסים מאפייני מידע כגון נצילות, משטרי הפעלה ודימום מנועים המשמשים לתחזוקה.

מניעת גלישה בשוחות ביוב עירוניות

אפיון זרימת השפכים מספק תמונה בהירה לגבי התנהגות רשת הביוב העירונית. המערכת מזהה אירועים חריגים הנובעים מחוסר מקומי בכושר הולכה בגלל תשתית שנפגעה, סתימה או הזרמה של תורם ביוב בלתי צפוי.  

מניעת גלישת שפכים בתחנות שאיבה

המערכת מתריעה על מקור הצפה בקווים הנובע מחדירת מי גשם ונגר אל מערכות הביוב. טיפול על-ידי הפרדת התשתיות מקטין את העומס על תחנות השאיבה ומונע מפגעי סביבה קשים.

חסכון בשדרוג תשתית ביוב

המערכת מאפשרת לקבוע את מדדי הביצוע של רשתות הביוב העירוניות, לזהות קווי ביוב הנמצאים מעל קריטריון התכן ולהצביע על הקווים הדורשים טיפול. 

שיפור ביעילות העבודה

עובדי מחלקת מים וביוב, מתכננים ומפקחים עובדים עם המערכת באופן סימולטאני מכל מחשב המחובר לאינטרנט או טלפון סלולארי. ניתן לאתר תקלות ולפתור אותן מיידית כיוון שכל הצוות רואה את אותה תמונה ואין צורך להגיע פיזית למרכז בקרה.

החזר השקעה מהמתקן הראשון

המערכת מתאפיינת בגישה מודולארית. מרגע ההתחברות לשירות וללא תלות במספר האתרים המנוהלים, המשתמשים מקבלים את כל סוגי הדוחות והניתוחים, גישה דרך האינטרנט ע"י מספר בלתי מוגבל של משתמשים, התרעות  SMSועוד.

חסכון בעלויות התקשורת וניהול המידע

הטכנולוגיה הייחודית חוסכת הקמת מרכז מחשוב נוסף ברשות, מאפשרת עדכונים והוספת מתקנים נוספים ללא צורך בהנדסה מחודשת של הרשת או בכתיבת תכנה חדשה עבור ממשק המשתמש.

חזרה לעמוד הראשי